Bestilling af rejse

Bestilling af en rejse foretages sædvanligvis i webshoppen. Ved problemer (f.eks. hvis en udbudt vare ikke findes i shoppen, eller der forekommer en åbenlys forkert prisangivelse) kan der bestilles pr. mail (alternativt tlf. 4057 2232). Vi modtager ikke bestillinger pr. SMS, men vi svarer gerne på diverse spørgsmål pr. SMS eller opkald. Vi besvarer mails hurtigst muligt – oftest samme dag.

Betaling i webshoppen

I webshoppen modtager vi Dankort, VISA- og Mastercard samt MobilePay. Endvidere kan man vælge at betale med alm. bankoverførsel.
Betaling med privat kreditkort (consumer) er gebyrfri.
Betaler du med firmakort (corporate), pålægges betalingen det gebyr, som vi opkræves af kortudstederen.

Priser i webshoppen

Alle priser er angivet inklusiv moms. Ved hvert produkt er ‘Fra-prisen’ angivet som standard = den billigste vare (f.eks. bustransport med den korteste afstand). Når kunden foretager sine valg på produktsiden, ændres prisen variabelt, så kunden kan se produktets pris, inden det lægges i kurven.

Indeholder produktet mulighed for at tilkøbe eventbillet, vil eventbillettens pris være adskilt fra prisen for koncertbus, pakkerejse osv., så denne (jf. dansk lovgivning) åbenlyst sælges for pålydende pris plus vores administrationsomkostninger.

Forsendelse

Vi tilbyder 3 forskellige forsendelser: Postnord, DAO365 samt gratis elektronisk forsendelse. Ved bestilling skal kunden vælge den ønskede forsendelsesform.
Køber du kun bustransport og dermed kun skal have et rejsebevis tilsendt, vælges den gratis forsendelse. Dette vil som regel fremgå af selve produktsiden.
Tilkøber du eventbilletter, vil disse i mange tilfælde være fysisk trykte billetter, der skal sendes med fysisk post.
Det er kundens ansvar at vælge den forsendelse, der foreslås ift. produktet. Hvis produktsiden foreskriver, at man ved køb af bustransport/rejsebevis skal vælge den gratis forsendelse, og kunden uopmærksomt/uforvarende vælger en anden forsendelsesform, vil denne af rent tekniske og tidsmæssige årsager ikke blive refunderet.

Udsendelse af ordrer inkl. indgangsbilletter til fremtidige events 

Udsendelse af diverse ordrer vil ske i takt med vores generelle arbejdsopgaver. Har vi f.eks. travlt med afvikling af ture, eller er der offentliggjort mange koncerter i samme periode, giver dette en vis travlhed i en kortere eller længere periode.
Planlægning af opsamlingssteder og -tider samt udsendelse af ordrer til en koncert om et halvt år vil så (af gode grunde) blive udskudt. Bliver du i tvivl om, hvorvidt alt er i orden ift. ordren, eller er du f.eks. afhængig af udsendelse på et specifikt tidspunkt (ferie, gave m.m.), kontakter du os naturligvis.

Gebyrpolitik

Vi holder af gennemskuelige priser: Kunden præsenteres for en samlet pris, der indeholder diverse gebyrer, broafgifter, administrationsomkostninger og lignende.
Gebyrer er f.eks. billetgebyr, kortbetalingsgebyr, håndteringsgebyr og diverse andre kreative gebyrbetegnelser, som mange andre steder først bliver tillagt produktets pris, når man omsider er nået til betalingen.

Betaling af depositum / forhåndsreservation

Ved udvalgte arrangementer vil vi forlange (eller give mulighed for) at lave en forhåndsreservation, svarende til et depositum. Forud for et ordinært billetsalgs start tager vi kun imod forhåndsreservation. Ved oprettelse af en ordre reserveres kundens betaling, og beløbet trækkes først, såfremt ordren kan imødekommes jf. gældende regler. Man har reserveret bustransport og evt. indgangsbillet til en nærmere angivet begivenhed. Har man indgået en forhåndsbestilling, er tilmelding og rejsebestilling bindende.

Kan Karkon ApS ikke tilbyde eventbillet i den ønskede kategori, er man sædvanligvis forpligtet til at acceptere nærmeste mulige kategori – samme vilkår som ved private billetbestillinger: Man kan aldrig garanteres, at ens foretrukne kategori altid har ledige billetter.

Indbetaling af depositum / indgåelse af forhåndsreservation skal afdække Karkon ApS’ risiko og sikre mod misbrug ved private billetbestillinger. En kunde kan derfor kun få sin ordre tilbagebetalt, hvis Karkon ApS (mod forventning) ikke kan tilbyde billetter til et givent arrangement, eller hvis arrangementet aflyses.

Annullering af en ordre kan i særlige tilfælde aftales mellem kunde og firma, hvis firmaet i det specifikke tilfælde og med rette forudsætninger kan anerkende annulleringen. Der vil være et gebyr forbundet med en annullering (typisk ca. 10-20%). Gebyret skal sikre Karkon ApS mod spildt arbejdstid forårsaget af kundens misbrug af forhåndsreservation.

Restbetaling

Karkon Koncert- og Sportsrejser udsender typisk opkrævning af individuel restbetaling pr. mail. Restbetalingen skal være os i hænde senest 7 dage efter opkrævningen, med mindre andet fremgår af den i opkrævningen angivne information. Såfremt rettidig restbetaling ikke overholdes, har Karkon Koncert- og Sportsrejser ret til at annullere kundens bestilling af rejse, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Alm. betingelser og forsikring

For turens gennemførelse kræves sædvanligvis et mindste deltagerantal på 25 personer. Aflyses turen på denne baggrund, vil man få besked senest 8-14 dage før turens påbegyndelse.

Vi påtager os intet ansvar ved vejrmæssige eller trafikale problemer (som fx lukning af broer, færgeaflysninger, kødannelser, strejker, blokader samt ved rejseafbrydelser pga. mekaniske/tekniske fejl ved den benyttede bus).
Refundering af indbetaling vil således ikke være mulig ved nævnte hændelser. Ej heller refunderes indbetaling helt eller delvist i tilfælde af kundens afbud ved f.eks. sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.
Vi tager altid rimelige forbehold for visse problemer i tidsplanen, såvidt det er muligt. Disse vil være baseret på vores og andres erfaringer vedr. trafikal afvikling m.m., men tidshorisonten for genåbning af en motorvej ved et større trafikuheld kan man f.eks. aldrig forudsige.

Karkon Koncert- og Sportsrejser kan, som en service ved kundens akutte sygdom, tilbyde at gøre et forsøg på at afhænde den købte rejse til anden side, men der kan ikke gives garanti for en sådan overdragelse/afhænding. Nogle gange har vi kunder på venteliste til en given tur, og her formidler vi gerne en overdragelse, såfremt det er muligt.

Ønskes rejseforsikring/afbestillingsforsikring henviser vi til f.eks. Gauda Rejseforsikring og Europæiske Rejseforsikring, hvor bl.a. afbestillingsforsikring kan bestilles online for ca. 5 % af rejsens pris. Denne bestilling skal dog foretages samtidig med rejsens bestilling.

Reklamation

Vedr. evt. reklamationer angående rejsen henvises til lov om pakkerejser § 15 stk. 3: Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter modtagelsen af en underretning.

Desuden:
§ 26: Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget mangelen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig mangelen.

§ 27: §26 gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomhed.
Stk. 2: §26 gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

Forbehold for prisfejl i webshoppen

Der tages forbehold for åbenlyse prisfejl, der uforvarende måtte opstå i forbindelse med oprettelse og redigering af det enkelte produkt. Kunden skal kunne forvente at blive præsenteret for den korrekte pris i produktets tekst. Betalingsmodulet skal herefter opkræve korrekt beløb jf. den angivne pris. Er dette ikke tilfældet, rettes prisfejlen således, at den i webshoppen med tekst angivne pris og det af kunden indbetalte beløb stemmer overens.

Det er kundens eget ansvar at læse teksten under ethvert produkt, så kunden inden afgivelse af en ordre er klar over, hvad der sælges til hvilken pris.

Kundens ønske om annullering af en ordre alene på baggrund af åbenlys og selvforskyldt misforståelse vedr. produktets indhold og pris kan normalt ikke imødekommes jvf. vores handelsbetingelser og det forhold, at køb af bl.a. koncertbilletter ikke er omfattet af loven om returret.

Kundens ønske om annullering af en ordre

Vi følger lovgivningen på de områder, vi bevæger os indenfor, og køb af koncertbilletter m.m. er ikke omfattet af loven om returret. Ligeledes kan en købt bustransport t/r til samme arrangement ikke returneres. Tænk på, at en afmelding/refundering i visse tilfælde kan blive afgørende for, om en tur kan gennemføres, eller om en rute skal ændres. Vores ture er ikke alm. rutekørsel, og en tur er altid afhængig af antal kunder og bestillingstidspunkt.

Kan vi i særlige tilfælde tilgodese kundens ønske om annullering af en rejse, vil der blive pålagt et administrationsgebyr pr. ordre afhængigt af ordrens karakter og størrelse. Gebyret vil typisk udgøre ca. 20% af ordrens pris.

Køb af eventbilletter uden bustransport t/r

Vores ydelse består af organisering og afholdelse af selve bustransporten med rette stemning til den store event. Ønsker kunden at købe eventbilletten uden bustransport, pålægges jvf. dansk lovgivning (Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer §1 stk. 2) et administrationsgebyr, der skal dække vores variable omkostninger jf. det enkelte arrangement. Køb af eventbillet uden bustransport kan kun lade sig gøre i det omfang, vores billetbeholdning tillader. Løse eventbilletter kan kun købes ved forespørgsel pr. mail.